Johan Lundsten ‖ videograf

Jag brinner för färg, textur och intimitet. Jag vill dela obehärskade ögonblick och människor i sin helhet, sätta känslor på pränt i hjärtat.